Pzt-Cum:08:00 17:00 betasadik@gmail.com
0 (222) 230 88 24

Buhar Projesi: Buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza sağlanması, tekniğe uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür.

Alçak Basınç ve Yüksek Basınç Buhar Tesisatları: Buhar tesisatında farklı basınçta ki buhar devrelerini ayırmak yakıt ekonomisi sağlar. En azından alçak ve yüksek basınçlı buhar devreleri ayrılmalıdır. Yüksek basınç kollektöründen bir basınç düşürücü yardımıyla buhar gerektiğinde alçak basınç kollektörüne beslenir.

Buhar hatlarına akış yönünde eğim verilmeli, uzun hatlarda testere dişi biçiminde hat çekilmeli, düz gidişlerde eğim dolayısıyla belirli bir düşüşten sonra, boru dik olarak yükselmeli , kolon dibinde kondens alma imkanı olmalıdır. Hatlardaki drenaj noktaları arasındaki mesafe 30-50 m arasında olmalıdır.

Kazan Dairesi: Toplu konutlar, bireysel daireler ve iş yerlerinde kalorifer, doğalgaz, sıhhi tesisatlar standartlara uygun bir şekilde bakım ve onarımı yapılır. Makine mühendisleri ile birlikte standartlara uygun bir hale getirilerek çalıştırılır. Teknik tadilat projesi ile tüm testler yapıldıktan sonra yetkiliye teslim edilir.

Pill Digital