Pzt-Cum:08:00 17:00 betasadik@gmail.com
0 (222) 230 88 24

Hava Tesisatı:

Hava Tesisatı, Kompresöre Harcanan Elektrik enerjisi ve üretilen basınçlı havadan en etkin şekilde faydalanmak açısından önemlidir. Günümüzde endüstride kullanılan vidalı kompresörlerin çoğu bu açıdan harcadıkları enerjiyi tam olarak basınçlı havaya çeviremezler. Basınçlı hava tesisatı yapılırken satın alınan veya mevcut kompresörün çalışma basıncına, debisine (ürettiği birim zamandaki hava miktarı Litre/dakika,m3/dakika vs.) kullanılacak işletmenin yüzölçümüne yapılacak tesisatın uzunluğuna uygun olarak projelendirilmelidir.

Galveniz Boru Tesisatı: TSE 301 de çelik borular; hafif 1,hafif 2,orta ağır, yüksek basınca dayanıklı olmak üzere 5 gruba ayrılır. Sıhhi Tesisat işlerinde genellikle 3 tanesi kullanılır. Bunlar; 6-150mm anma çaplarında, 6-6.5m boyunda imal edilirler. Dikişli ve dikişsiz çelik borular birbirlerine vida ile eklenirler.

PPRC Boru Tesisatı

Pill Digital